روغن موتور  روغن تصفیه
خانه / روغن سوخته

روغن سوخته

روغن سوخته، روغن ضایعاتی یا روغن موتور سوخته که به روغن سوخته غیر خوراکی نیز اعلام می شود معمولا بسته بندی روغن بصورت فله و یا با بشکه 185 کیلویی بسته بندی می شود و این روغن در کارخانه تصفیه روغن سوخته بازیافت می شود.

 

قیمت روغن ضایعاتی هر بشکه ۱۸۵ کیلو | فروش روغن سوخته

the-price-of-waste-oil-is-185-kg-per-barrel

قیمت روغن ضایعاتی در هر بشکه 185 کیلو روغن سوخته موتور خودرو و انواع روغن ضایعاتی غیر خوراکی در مبدآ و یا درب کارخانه تصفیه روغن سوخته پس از سنجش میزان فلش روغن و در صورتی که فلش بالای 160 باشد هزینه خرید روغن سوخته پرداخت می شود. قیمت روغن سوخته بشکه ای که متناسب با قیمت روغن سوخته امروز باشد خرید و فروش انجام می شود.

توضیحات بیشتر »
بازرگانی نیکان